Doménový svět

Obrázek složené závorky

Co musíte znát před
prvním nákupem domény?

Podstatným krokem při ochraně názvu Vaší společnosti nebo produktu je vybudování webových stránek, na kterých bude probíhat téměř veškerá business činnost vůči Vašim potenciálním zákazníkům nebo partnerům. Kdo není na internetu, jako by nebyl. Žádné webové stránky ovšem nevzniknou jen tak a je potřebné si je zaregistrovat v podobě doménového jména. Doménové jméno by pak mělo znít stejně jako Váš brand nebo ochranná známka, aby se u veřejnosti posílila spojitost mezi Vámi a konkrétním úspěšným produktem. Každá webová stránka ovšem běží na konkrétní doméně neboli unikátní adrese na internetu, která poskytuje určitý virtuální prostor pro Vaše webové stránky.

Unikátnost spočívá i v jedinečném názvu domény, který nemůže být shodný s již existujícím doménovým jménem. Proto již při prvotním zvažování a vyhledávání vhodného názvu musíte brát v potaz registrovaná doménová jména. V tomto ohledu Vám doporučujeme podívat se na službu WHOIS, která umožňuje vyhledávání všech existujících domén.

Doporučujeme zaregistrovat Vaše jméno ve více rozšířeních generických a národních domén (.cz; .com; .eu; .org). Aktivně budete využívat doménu jednu, ostatní budou složit k přesměrování na doménu hlavní. Tímto postupem můžete efektivně předcházet registracím ve zlé víře ze strany třetích osob, které se Vám pravděpodobně poté budou snažit jimi registrované domény prodat za vysoké finanční částky.

Žlutý paragraf

Na co si dát pozor při registraci domény?

Při registraci domény Vám pomůže správce domény CZ.NIC, který
poskytuje souhrnné informace k postupu při registraci doménového jména.

 • Při registraci domény platí základní pravidlo: kdo dřív přijde, ten dřív bere;
 • Pro registraci Vaší domény doporučujeme zvolit registrátora dle několika dílčích faktorů:
  • Příznivá cena;
  • Přehledné administrátorské rozhraní;
  • Kvalitní zákaznický servis.

V České republice je k dispozici seznam certifikovaných registrátorů, kteří
mají uzavřenou smlouvu s centrálním registrem CZ.NIC. Tento seznam, jehož
odkaz naleznete zde, Vám výběr vhodného registrátora může značně usnadnit.

 • Právo k doménovému jménu vzniká uzavřením smlouvy o registraci doménového jména. Vznik doménového jména je ovšem vázán na jeho zápis do příslušného seznamu doménových jmen. Tím pádem i samotná ochrana vzniká až dnem zápisu. Vy, jako osoba, která si zaregistrovala doménu, se dostáváte do pozice držitele, ale opět až okamžikem zápisu domény;
 • Vaše vztahy se budou řídit Pravidly registrace jmen domén v ccTLD.cz;
 • Trvání registrace Vašeho doménového jména není neomezené. Doména musí po celou dobu trvání splňovat technické podmínky pro doménová jména a samozřejmě musíte hradit její cenu;
 • V případě, že si zaregistrujete doménu a nemáte o ni zájem, ale existuje jiná osoba, která by ráda Vaši doménu využívala, je možné doménu smluvně převést.
 • Nejčastěji dochází ke kolizi s právy na označení jiných osob. Víme, že tato kolize může být neúmyslná a držitel jedná v dobré víře, neboť ne každý si může uvědomovat, že ke kolizi reálně dojít může. Právě subjektivní aspekt jednání držitele domény, která zakládá kolizi, bude pro případný spor rozhodující. V dobré víře držitel jedná, zejména když má právní nárok nebo právní zájem na tom, aby předmětnou doménu držel, například pokud již zaregistroval ochrannou známku nebo obchodní firmu ve stejném znění. Naopak v případě registrace domény pouze z důvodu vidiny budoucího zisku z jejího převodu nebo prodeje se již na 100 % bude jednat o jednání ve zlé víře;
 • Proto i Vám doporučujeme porovnat Vámi navržené doménové jméno s alespoň veřejně dostupnými a registrovanými označeními.
  Využít přitom můžete i samotný vyhledávač Google.
 • Kolize doménového jména s:
  • A) Jiným doménovým jménem
   • V případě, že byste si chtěli zaregistrovat doménu ve znění, které již existuje, nepůjde to. Často se ovšem stává, že si osoby registruji domény, které se náramně podobají jiným registrovaným doménám a možná i všeobecně známým doménám s vidinou, že by tím mohly přilákat pozornost. Pozornost jistě přilákají, ale zejména u oprávněného držitele domény, s kterou je nově registrovaná doména v kolizi. Následkem je vznik doménového sporu
  • B) Ochrannou známkou
   • Znění doménového jména se může dostat do konfliktu i s totožnou nebo podobnou ochrannou známkou jiné osoby, čímž může totiž dojít k porušení práv z ochranné známky. Zde se ovšem bude zkoumat vícero podmínek:
    • Den registrace domény a kolidující ochranné známky
    • Aktivita na registrované doméně
    • Teritorialita ochranné známky a územní dosah domény
    • Kategorie výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka registrována a pro které je kolidující doména využívána
  • C) Názvem právnické osoby neboli obchodní firmou
   • každá právnická osoba má své jedinečné označení, pod kterým vystupuje na trhu a které je zapsáno ve veřejně dostupném seznamu. Proto i samotný název právnické společnosti je chráněn různými nástroji
 • Typické příklady jednání vedoucí ke kolizi:
  • Cybersquatting;
  • Typosquatting;
  • Domain hijacking;
  • Reverse domain hijacking.
 • Proti doménám registrovaným ve zlé víře třetími osobami, které těží z Vašeho dobrého jména, popularity a kvality vybudované značky, je důležité se aktivně bránit. Po zaslaní výzvy o porušování práv (např. vyplývajících z ochranné známky) je možné bránit se soudní cestou. Spory z doménových jmen lze ovšem řešit i alternativní cestou prostřednictvím online řešením sporu u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, které bývá podstatně rychlejší (rozhodnutí je vydáno do 30 dní, pokud se nejedná o nestandardně komplikovaný spor).

Nevíte si rady?

Rádi pomůžeme váš nápad ochránit
Potřebuji poradit