Daňové povinnosti

Obrázek složené závorky

Před začátkem podnikání je potřeba položit si zásadní otázku.

Jakou formu by měl můj budoucí byznys mít?
Jedna z dílčích otázek, na kterou je třeba odpovědět, se týká daňové zátěže.

Porovnání povinností OSVČ a S.R.O.

Volba formy právnické osoby je nepochybně lákavá z hlediska pravidelných měsíčních plateb a odpovědnosti za závazky právnické osoby. Zásadní je uvědomit si, že i když budete jednočlennou společností s ručením omezeným, je Vaše společnost osobou od Vás odlišnou. Měsíční příjmy, které vám přijdou na účet společnosti nebudou Vaše a pokud manipulace s nimi nebude účetně správně podchycena, můžete se dostat do problémů se zákonem. Jestliže se tedy rozhodnete pro založení společnosti s ručením omezeným, je třeba vyřešit, jakým způsobem se její peníze dostanou k Vám. Jedním ze způsobů je odměna jednatele, která však z daňového hlediska představuje příjem obdobný tomu zaměstnaneckému. Stejně tak je na tom odměna společníka společnosti za práci pro společnost. Nevyhnete se tak poměrně vysokému zdanění v průběhu roku a z toho co na konci zbyde, bude potřeba uhradit daň z příjmu ve výši 19%. Jestliže si zdaněný zisk vyplatíte jako společník, pak počítejte s dalším zdaněním ve výši 15%.

OSVČ S.R.O
kolik odvedu 15% 19%
z čeho odvedu příjmy - výdaje příjmy - výdaje
výdajový paušál 60% příjmů do částky 600 000 Kč
solidární daň roční příjmy (nebo jejich měsíční podíl) nad 1 569 552 Kč jsou navíc zdaňovány sazbou 7%
za jaké období odvádím kalendářní rok, jestliže příjmy přesáhly 15 000 Kč obvykle kalendářní rok, ale také hospodářský rok nebo účetní období delší než 12 nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců
kde odvedu finanční úřad příslušný podle místa pobytu finanční úřad příslušný podle místa sídla
kdy se registruji fyzická osoba je povinna se registrovat do 15 dnů od počátku výkonu činnosti, nebo ode dne, ve kterém přijala peníze za tuto činnost právnické osoby jsou povinny se u finančního úřadu registrovat do 15 dnů od zápisu do obchodního rejstříku
jak se registruji na formuláři předepsaném Ministerstvem financí na formuláři předepsaném Ministerstvem financí; právnická osoba může podání poslat datovou schránkou, kterou má povinně zřízenou
kdy je třeba podat daňové přiznání do konce třetího měsíce po konci zdaňovacího období, tedy do 31. 3. standardně do konce třetího měsíce po konci zdaňovacího období, tedy do 31. 3.; závisí však na tom, jaké období poplatník zvolí
co když zmocním daňového poradce nebo advokáta nebo podléhám auditu poplatník, který za sebe ustanoví advokáta nebo daňového poradce, může podat daňové přiznání až do konce června; pokud bude vaše podnikání větší a bude podléhat auditu, pak můžete daňové přiznání podat také do konce června
sociální pojištění OSVČ mají povinnost odvádět pravidelné platby sociálního pojištění alespoň 2 388 Kč
zdravotní pojištění dobrovolné platby zdravotního pojištění hradí OSVČ v minimální výši 2 208 Kč
kdy se hradí zálohy zálohy na sociální a zdravotní pojištění se hradí v průběhu měsíce, za který se platí

Reprezentativní příklad porovnání zdanění OSVČ a S.R.O.

Počítejme s příjmy 50 000 Kč měsíčně a výdaji v poloviční výši. Celkem se tedy dostáváme na příjmy 600 000 Kč ročně a výdaje 300 000 Kč ročně. V příkladu je zahrnuta pouze sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč, kterou si může uplatnit OSVČ. Při výpočtu daně z příjmu u S.R.O. bereme v úvahu částku, kterou na dani zaplatí jak právnická osoba, tak fyzická osoba, které bude následně vyplacen zisk.

OSVČ S.R.O
příjmy 600 000 Kč 600 000 Kč
výdaje 300 000 Kč 300 000 Kč
základ daně 240 000 Kč 300 000 Kč
daň z příjmu 11 160 Kč S.R.O společník ze zisku
57 000 Kč 36 450 Kč
sociální pojištění 35 040 Kč
zdravotní pojištění 26 268 Kč
daňová zátěž 72 468 Kč 93 450 Kč

Uvedený příklad je pouze reprezentativní a zjednodušený. Celková daňová zátěž je závislá na tom, jaké slevy si v konkrétních případech uplatníte a jaká bude výše Vašich výdajů. Při startu podnikání bude ovšem pravděpodobné, že se nevyplatí zakládat právnickou osobu nejen z hlediska daňového, ale také z hlediska počátečních nákladů na založení společnosti.

Nevíte si rady?

Rádi pomůžeme váš nápad ochránit
Potřebuji poradit